Nr.141 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 13/46802

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Sager på vej 2016
Januar


Status på handleplan Handicap

Status på Handicap og Socialpsykiatri

Temadrøftelse om Værdighed i ældreplejen

Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen – Handlingsplan for fysisk aktivitet

§18 midler


Februar


Venteliste plejebolig

Økonomi ældreområdet

Potentiale ved udbud af plejecentre

Status på Handicap og SocialpsykiatriMarts


Årsrapporter tilsyn

Status aktivitetsbestemt medfinansiering

Status på Handicap og Socialpsykiatri

Valg af boligselskab til nyt plejecenter

Revision af politikkerApril

Status på Handicap og SocialpsykiatriMaj

Status på Handicap og Socialpsykiatri
Juni

Status på Handicap og Socialpsykiatri

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1.  At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Orientering taget til efterretning.


Der tilføjes en sag om Status på kørslen til Karlebo Specialbørnehave i januar 2016.