Nr.140 - Status på kørslen til Karlebo Specialbørnehave

Sagsnr.: 15/32442

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

I forbindelse med leverandørskift af kørslen af børn til og fra Karlebo Specialbørnehave har forældrene gentagne gange klaget over en række uhensigtsmæssige forhold. I november 2015 fik Social- og Seniorudvalget fremlagt en sag til orientering.


Sagen er en statusorientering på kørslen.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med overgangen fra Bilcentralen til HB Busser pr. 01.10.2015 har forældrene til børn i Karlebo Specialbørnehave klaget over en række forhold, som har vagt deres bekymring omkring transporten til og fra børnehaven.


Hovedpunkterne i klagerne var følgende:

 • Manglende sikkerhed
 • Mange chaufførskift
 • Ruteplanlægningen
 • Aflevering eller afhentning af børnene i børnehaven
 • Meget sen orientering af forældrene om tidspunkterne for afhentning ved opstart af kørsel med HB Busser fra selskabets side
 • Vanskelig dialog med HB Busser

HB-busser har tidligere erkendt, at der er forhold, der skal forbedres, men de fandt også, at opstarten har været noget mere nuanceret end det billede, der tegnes af forældrene.


På et møde med Movia og HB Busser 19.10.15 blev det aftalt, at der udnævnes en kontaktchauffør, som lederen af børnehaven kan kommunikere med. Derudover blev det aftalt, at der holdes et møde mellem personalet og chaufførerne, så evt. spørgsmål kan blive afklaret


Status pr. 15.11.15

Efter 6 uger drift er der forsat udfordringer med kørslen til og fra Børnehaven, primært i form af:

 • nye chauffører specielt om eftermiddagen, som ikke kender til fastspænding af børnene i bussen og ruterne
 • for sen afhentning i børnehaven

Omfanget af de øvrige klagepunkter er blevet mindre.


Derudover har HB busser endnu ikke udnævnt en kontaktchauffør, som lederen af børnehaven kan samarbejde med, ligesom chaufførerne ikke mødte op til det planlagte møde mellem personalet, Movia og HB busser.


Movia og HB busser deltog i et forældremøde i børnehaven d. 19.11.15 for at drøfte kørselsforholdene med forældrene. Administrationen deltog ligeledes i mødet.

Udgangen på mødet blev

 • HB Busser tager fat i at få rettet op på de anførte forhold, der ikke lever op til servicekravene i kontrakten
 • Movia og administrationen følger tæt, hvorledes HB retter op på forholdene mhp. en vurdering af, om kontrakten bør forsætte
 • Movia udarbejder skriftlig information til forældrene, der beskriver hvilke aftaler, der er indgået med busselskabet i forbindelse med kørsel af børnene (fx indgåede aftaler om tidspunkt for besked ved forsinkelser mv.).

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

1)    At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Orientering taget til efterretning.


Social- og Seniorudvalget fastholder fokus på busbetjeningen og ønsker at få en ny orientering på udvalgsmødet i januar.