Nr.135 - Besøg i Hogeweyk, demensplejehjem i Holland

Sagsnr.: 15/32441

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Besøg på Hogeweyk, demensplejehjem i Holland

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget har besluttet at der i forbindelse med opførelsen af det nye plejecenter i Humlebæk, skal indtænkes principper fra demenslandsbyen i Holland.


I den forbindelse finder administrationen det relevant for udvalget at besøge demenslandsbyen for at danne sig et indtryk af rammer og principper for demensindsatsen.


Landsbyen ligger lige uden for Amsterdam.


Erfaringsindhentningen tænkes planlagt som et fagligt en-dages program. Turen tilrettelægges med følgende program:


08:15 Afgang Kastrup


09:45 Ankomst Amsterdam Lufthavn


11:00 Transport fra lufthavn

12.30  Frokost og præsentation af De Hogeweyk’s koncept med spørgerunde


14.15     Rundtur i De Hogeweyk


15.30     Supplerende spørgerunde


16.00     Afslutning


16:00 Transport til lufthavn


17:00 Ankomst til lufthavn med let aftensmad


20:15 Afgang Amsterdam


21:40 Hjemkomst Kastrup
Turen tilrettelægges til den 3. februar 2016.


Deltagerkredsen vil være medlemmer af Social og Seniorudvalget og deltagere fra administrationen – i alt maksimalt 10 deltagere.
Budget for turen (ved 10 deltagere):


Transport og betaling for rundvisning:       33.000

Forplejning:                                            3.000

Diverse udgifter:                                     3.000

Total                                                   39.000


Administrationen skal bemærke at Byrådet i forbindelse med budget 2015 afskaffede budgettet til udvalgenes studieture.


Det er dog vurderingen, at omkostningerne til et en-dages fagligt arrangement vil kunne holdes inden for de afsatte midler til kompetenceudvikling af byrådet i 2016.

Bevilling

Udgifterne afholdes inden for eksisterende bevillinger.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At der planlægges et besøg i demenslandsbyen i Holland med det skitserede faglige indhold og økonomiske ramme.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Administrationens indstilling vedtaget.


Henriette Brandt Pedersen (Ø) og Lars Egedal (V) stemte imod.