Nr.131 - Serviceprofil for Tandplejen 2016

Sagsnr.: 15/34557

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Administrationens Serviceprofil for Tandplejen 2016 er til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente i Tandplejen i Fredensborg Kommune. Området er reguleret efter bestemmelser i Sundhedsloven.

 

Formålet med Serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveauet og de konkrete ydelser til borgerne.

 

Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget.

 

Tandplejen ønsker at styrke indsatsen overfor de yngste børn i et projektforløb med start i 2016 med fokus på information og med et tilbud om sundhedssamtaler og vejledning til børn fra 6 måneders alderen i et tæt samarbejde med bl.a. Sundhedsplejen og daginstitutionerne.

 

Projektet, som gennemføres indenfor den eksisterende ramme, forventes at give en bedre tandsundhed hos de yngste børn målt over en 5 årige periode.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

Serviceprofilen lægges på www.fredensborg.dk.

Indstilling

  1. At Serviceprofilen for Tandplejen 2016 godkendes

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Administrationens indstilling vedtaget.