Nr.128 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Dagsordenen godkendt, dog således at sagerne nr. 130 – 133 behandles før sag nr. 129.