Nr.76 - Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-08-2015

Seniorrådet v/ Finn Kamper-Jørgensen og Anders Kopping havde foretræde i sag nr. 80 ”Pleje- og Rehabiliteringscenter – Udbudsmateriale” og sag nr. 83 ”Udfordringer for ældreområdets økonomi 2015”.