Nr.48 - Orienteringspunkter

Lars Egedal (V)

Sagsfremstilling og økonomi

Sundhedsstyrelsen har godkendt Sundhedsaftale III 2015-2018

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-04-2015

Orientering taget til efterretning.


Der blev endvidere orienteret om:

  • at Seniorrådet har valgt Finn Kamper-Jørgensen som ny formand
  • at Erling Vraa er ny formand for Ældresagen i Fredensborg Kommune
  • at Forebyggelsesrådet genstarter sin virksomhed