Nr.97 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 13/46802

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Oktober 2014

 • Nyt plejecenter
 • Indsats for forebyggelse af indlæggelser
 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Udbudsmateriale af hjemmepleje

November 2014

 • Kvalitetsstandarder 2015
 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Socialtilsynet

December 2014

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Ny plejecenter
 • Status på frikommuneforsøg vederlagsfri fysioterapi

Januar 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Venteliste plejehjem
 • Udbud hjemmepleje

Februar 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Status boligprojekt Mølledammen

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-09-2014

Ønsker sag om: hvordan den koordinerede individuelle hjælp er til flygtninge, herunder hvordan de modtages (orientering)

Ønsker sag om: sprogundervisning til flygtninge og indvandrere (anden etnisk oprindelse end dansk) udenfor ordinær uddannelse eller job.