Nr.88 - Godkendelse af dagsordenen

Lars Egedal (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-09-2014

Godkendt.