Nr.109 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 13/46802

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A), Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Oktober 2014

 • Nyt plejecenter
 • Indsats for forebyggelse af indlæggelser
 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Udbudsmateriale af hjemmepleje

November 2014

 • Kvalitetsstandarder 2015
 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Socialtilsynet
 • Sundhedsprofil 2014 - sygelighed

December 2014

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Ny plejecenter
 • Status på frikommuneforsøg vederlagsfri fysioterapi
 • Sundhedsaftale III
 • Styringsdialogmøder 2014 (orientering)
 • Serviceprofil Sundhedsplejen 2015
 • Serviceprofil Tandplejen 2015

Januar 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Venteliste plejehjem
 • Udbud hjemmepleje

Februar 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Status boligprojekt Mølledammen

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-10-2014

Orientering taget til efterretning.