Nr.122 - Sager behandlet på lukket møde

Carsten Wulff (V), Kristian Hegaard (B)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 124: Fredensborg- og Humlebæks fælleslegat.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 10-11-2014

Administrationens indstilling vedtaget.