Nr.114 - Godkendelse af udbudsmaterialer vedr. udbud af ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg

Sagsnr.: 14/39190

 
Carsten Wulff (V), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Godkendelse af udbudsmaterialer vedrørende udbud af ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har i regi af Indkøbsfællesskabet Nordsjælland med følgende kommuner som deltagere: Allerød, Ballerup, Bornholm, Egedal, Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Fredensborg, Helsingør, Hillerød og Hørsholm igangsat et udbud af ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg.

Baggrunden for samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner er, at kommunerne tilsammen repræsenterer et stort indkøbspotentiale, hvilket betyder et interessant volumen for interesserede leverandører.

Udbuddet bliver gennemført med tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”.


I processen med udformning af kravspecifikationer mv. har der været deltagelse af Dorte Stief Christensen som repræsentant for DHF og Karl Vilhelm Nielsen, som repræsentant for PTU. De to repræsentanter har deltaget i de fleste møder om udbudsmaterialet, og de har således bidraget væsentligt til udbudsmaterialets kravspecifikation.


Aftalen med den nye leverandør forventes at træde i kraft pr. 1. april 2015. Aftalevarighed er 3 år med mulighed for et års forlængelse.

Kravspecifikation og tilbudsliste m.m. er vedhæftet denne høring.


Handicaprådet tog på deres møde den 25. september 2014 udbudsmaterialet til efterretning.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At udbudsmaterialet godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 10-11-2014

Administrationens indstilling vedtaget.

Bilag