Nr.112 - Godkendelse af dagsordenen

Carsten Wulff (V), Kristian Hegaard (B)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 10-11-2014

Dagsordenen godkendt, idet punkterne 119, 120 og 118 behandles først og dernæst behandles sagerne 113, 114, 115, 116, 117, 121 og 122.