Nr.126 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-12-2014

Dagsordenen godkendt, idet pkt. 133 og 134 dog blev behandlet først.