Nr.85 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 13/46802

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder. Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

 

 

September 2014

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Socialtilsynet
 • Venteliste plejehjem
 • Status ældrepulje 2014 og ansøgning til 2015 pulje
 • Udbudsmateriale af hjemmepleje
 • Socialtilsynet

 

Oktober 2014

 • Nyt plejecenter
 • Indsats for forebyggelse af indlæggelser
 • Status Handicap og Socialpsykiatri

 

November 2014

 • Kvalitetsstandarder 2015
 • Status Handicap og Socialpsykiatri

 

December 2014

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Ny plejecenter
 • Status på frikommuneforsøg vederlagsfri fysioterapi

Januar 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Venteliste plejehjem
 • Udbud hjemmepleje

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1.    At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 18-08-2014

Orientering taget til efterretning.