Nr.77 - Godkendelse af dagsordenen

Pia Bødtker (A)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 18-08-2014

Dagsordenen godkendt.