Nr.38 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

April

 • Masterplan 2019-23 for Politikområde 14, Familie og Handicap
 • Ankestatistik Ældre og Omsorg 2018
 • Tilsyn plejehjem og hjemmeplejen 2018
 • Kvalitetsstandard midlertidige pladser
 • Samarbejde med Hørsholm Kommune om akutsygeplejen
 • Akutpladser
 • Lokalrådets handleplan
 • Arbejdstilsynets besøg på Møllevejen
 • Orientering om Elsaas-projektet

 

 

 

 

 

Maj

 • Økonomiopfølgning
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Status hjemmeplejens handleplan
 • Hjemtagelse af substitutionsbehandling – status
 • SSP – Præsentation og Aktivitetsrapporter
 • Ankestatistik for 2. halvår 2018 – Familie og Handicap

 

 

 

Juni:

 • Benchmarking af boligforeninger

 

 

September:

 • Afklaring på Teglgårdsvej – status
 • Nye regler om plejefamilier

 

 

 

Videre frem

 • Konference om overgangen fra barn til voksen i oktober 2019 (besluttet i budget 2019)
 • Økonomiopfølgning (oktober)

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-03-2019

Forslag til rekrutteringskampagne og opfølgning på handleplan for faldforebyggelse sættes på kommende sager.