Nr.35 - Etablering af legeplads på Møllevejen

Sagsnr.: 19/8950

 

Beslutningstema

Godkendelse af finansiering af legeplads på Møllevejen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I august 2018 blev det Ny Møllevejen indviet og er i dag rammen om skole og behandling af kommunens udsatte børn og unge. Op til indvielsen blev der arbejdet intensivt med at skabe indvendige fysiske rammer, der særligt tog højde for den målgruppe af børn/unge, der arbejdes med.

 

Der skal nu etableres en legeplads i området omkring Møllevejen. Legepladsen udformes så den kan indgå i det daglige behandlingsarbejde. Den skal udfordre børn og unge i aldersgruppen 7-17 år motorisk samt være en aktiv del af den daglige indlæring. Legepladsen kommer til at bestå af:

 

  • En bålhytte
  • En Pergola
  • Et klatresystem

 

Økonomi

Etableringen af legepladsen vil i alt koste ca. 0,5 mio. kr. incl. rydning af skov, bortskaffelse af jord samt opsætning af de forskellige elementer.

 

På Møllevejen forventes en samlet overførsel af uforbrugte midler på ca. 0,6 mio. kr. fra 2018. Overførslen skyldes primært vakante stillinger.

 

Administrationen foreslår derfor, at de overførte driftsmidler anvendes til anlæggelse af legeplads.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

 

3. Du kan mere end du tror

 

FNs verdensmål                   

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

  1. At etablering af legeplads på Møllevejen finansieres af positive overførsler fra 2018 til 2019
  2. At anvendelse af driftsmidler til anlæg medtages ved budgetrevision 31.03.2019

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-03-2019

Indstillingen godkendt.