Nr.25 - Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-03-2019

Finn Kamper-Jørgensen formand for Forebyggelsesrådet var til træffetid vedr. sag nr. 27 ”Handlingsplan faldforebyggelse – Forebyggelsesrådet”.