Nr.12 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 
Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Administrationen orienterede om status på SSP.