Nr.10 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 
Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Februar 2019

 • Handleplan hjemmeplejen
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Studietur for Social-og Seniorudvalget
 • Tilsyn 2018
 • Ankestatistik for 2. halvår 2018
 • Sundhedsaftale 2019-2022
 • Hospitalsplan 2025
 • Anvisningsaftaler med almene boligselskaber
 • Status – Styringsdialog 2018

 

Marts

 • Videreudvikling af SSP
 • Samarbejde med Hørsholm Kommune om akutsygeplejen
 • Ældreanalyse
 • Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

 

April

 • Masterplan 2019-23 for Politikområde 14, Familie og Handicap

 

 

Maj

 • Økonomiopfølgning
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Status hjemmeplejens handleplan

 

Videre frem

 • Konference om overgangen fra barn til voksen i oktober 2019 (besluttet i budget 2019)
 • Økonomiopfølgning (oktober)

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Der ønskes en sag på dagsordenen om de nyeste KØF nøgletal vedr. udgifter til forebyggelse på ældreområdet.