Nr.24 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Sagsfremstilling og økonomi

  • Orientering om regler for indkøb for ældre.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 04-02-2019

Udvalget bookes til KL Social-og Sundhedspolitiske temamøde den 8-10 maj.

 

Orientering om regler for indkøb for ældre.

 

Orientering om status på plejecenterbyggeriet i Humlebæk.