Nr.22 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Marts

 • Videreudvikling af SSP
 • Ældreanalyse opdateret
 • Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
 • Studietur for Social-og Seniorudvalget
 • Tilsyn 2018
 • Handleplan hjemmeplejen
 • Rekruttering i ældreplejen
 • Principper for tilbud og priser for plejecentrenes cafeer

 

April

 • Masterplan 2019-23 for Politikområde 14, Familie og Handicap
 • Ankestatistik Ældre og Omsorg 2018
 • Kvalitetsstandard midlertidige pladser
 • Samarbejde med Hørsholm Kommune om akutsygeplejen
 • Akutpladser
 • Ankestatistik for 2. halvår 2018 – Familie og Handicap

 

 

 

Maj

 • Økonomiopfølgning
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Status hjemmeplejens handleplan
 • Hjemtagelse af substitutionsbehandling – status

 

 

Juni:

 • Benchmarking af boligforeninger

 

 

September:

 • Afklaring på Teglgårdsvej - status

 

 

Videre frem

 • Konference om overgangen fra barn til voksen i oktober 2019 (besluttet i budget 2019)
 • Økonomiopfølgning (oktober)

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 04-02-2019

Orienteringen taget til efterretning. Suppleres med benchmark mellem boligselskaber og Forebyggelsesrådets årsberetning