Nr.93 - Temamøde om revision af ældrepolitikken

Sagsnr.: 18/23326

 

Beslutningstema

Temamøde om ældrepolitik.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtager politikker én gang i hver byrådsperiode.

Udvalget afholder temamøde for at modtage forslag og input til ældrepolitikken.

Udvalget har inviteret Seniorrådet samt repræsentanter for ældresagen, ledere og medarbejdere på ældreområdet til at drøfte følgende temaer:

  • Demens
  • Pårørende
  • Værdighed
  • Ensomhed/frivillighed

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget glædede sig over det store engagement og ser frem til den videre proces.