Nr.102 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

  • Orientering om 18+ tilbud i Nivå.
  • Besøg af ældreminister Thyra Frank den 24. september på Benediktehjemmet.
  • Åbent køkken på Lystholm Køkken den 29. september.
  • Rapport om kulegravning af ældreområdet udsendt.
  • Der er modtaget tilsagn om støtte på 1,4 mio til sygefraværsprojekt i hjemmeplejen.