Nr.101 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/6465

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Formanden orienterede om en vellykket pensionistudflugt.

Orientering om ønsket om rollatorvenlig belægning i Fredensborg Bymidte.