Nr.100 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Oktober - Mødet holdes på Møllevejen
 

 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Årsrapport tilsyn 2017 og tilsynspolitik 2019
 • Navn til nyt plejecenter i Humlebæk
 • Introduktion til og status for arbejdet med etablering af Møllevejen
 • Hjælpemiddelcentralen - samarbejdsaftale

 

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træningen

 

 • Introduktion til træningsenhedens arbejde
 • Fredensborg Humlebæk Fælleslegat
 • Økonomisk orientering fra Center for Familie og Handicap
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg

 

December

 

 • Kvalitetsstandarder 2019
 • Budgetrevision 31.10

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tagestil efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Orienteringen taget til efterretning.