Nr.117 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Dialogmøde om ny sundhedsaftale den 12.11.18 falder sammen med SSU mødet, der sendes en udviklingskonsulent til mødet.

 

Orientering om pårørendemøde på Benediktehjemmet.

 

Spadestik nyt plejecenter bliver formentlig primo november.

Demensaflastningspladsen flyttes fra Pilebo til Benediktehjemmet pr. 1.12