Nr.115 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træning og Rehabilitering

 

 • Introduktion til træningsenhedens arbejde
 • Fredensborg Humlebæk Fælleslegat
 • Økonomisk orientering fra Center for Familie og Handicap
 • Orientering om brandberedskab på plejecentrene
 • Status på Masterplanen

 

December

 

 • Kvalitetsstandarder 2019
 • Budgetrevision 31.10
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Kontrakter med private leverandører på hjemmeplejeområdet
 • Det sociale frikort
 • Udmøntning af Budgetaftale

 

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.