Nr.105 - Introduktion til Møllevejen

Sagsnr.: 16/27913

 

Beslutningstema

 

Social- og Seniorudvalget skal orienteres og introduceres til Møllevejen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

17. august 2018 blev Møllevejen indviet som Center for Familie og Handicaps nye samlede tilbud til udsatte børn og unge indenfor:

 

  • Skole
  • Vejledning
  • Behandling

 

Teamleder på Møllevejen, Bente Bothe, vil give Social- og Seniorudvalget en rundvisning i de nye lokaler og fortælle om husets forskellige funktioner.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.