Nr.136 - Sager behandlet på lukket møde

Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Sag nr. 137: Kontrakt på ældreområdet.

 

Sag nr. 138: Orientering om personsag.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Sag nr. 137: Kontrakt på ældreområdet.

Anbefalede indstillingen over for Byrådet.

 

Sag nr. 138: Orientering om personsag.

Orienteringen taget til efterretning.