Nr.135 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Status nyt plejecenter med 1. spadestik den 14.11.18.

Vikarkorpsets 10 års jubilæum.

Det andet nyhedsbrev til 60+ er udsendt.

Gribskov kommune kommer på besøg for at høre om hjemmeplejens organisering.