Nr.134 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/6465

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Ingen meddelelser.