Nr.133 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

December

 

 • Kvalitetsstandarder 2019
 • Budgetrevision 31.10
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Udmøntning af Budgetaftale
 • Rekruttering i ældreplejen
 • Merforbrug i hjemmeplejen

 

 

 

Januar 2019

 • Status på hjemtagelse af Substitutionsbehandling
 • Status på etablering af boliger på Teglgårdsvej
 • Kontrakter med private leverandører på hjemmeplejeområdet
 • Det sociale frikort

 

 

 

Februar 2019

 • Handleplan hjemmeplejen
 • Status for den ældre medicinske patient
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg

 

Marts

 • Opfølgning på Masterplanen 2018-2022

 

Maj

 • Økonomiopfølgning

 

Videre frem

 • Konference om overgangen fra barn til voksen i oktober 2019 (besluttet i budget 2019)
 • Økonomiopfølgning (oktober)

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Tilføjes Ældreanalyse i februar.