Nr.128 - Godkendelse af lejeaftale på aflastningsplads på Benediktehjemmet

Sagsnr.: 13/20001

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af aflastningsplads på Benediktehjemmet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med udmøntning af værdighedspuljen for 2019 blev udvalget orienteret om at aflastningspladsen for demente flyttes fra Pilebo til Benediktehjemmet.

Lejerbo, som ejer boligerne på Benediktehjemmet, har gjort opmærksom på at kommunal leje af almene ældreboliger fordrer en formel godkendelse af kommunalbestyrelsen efter følgende regelsæt:

 

Almenboligloven § 56:

Almene ældreboliger kan efter kommunalbestyrelsens eller regionsrådets bestemmelse lejes af kommunen eller regionen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som en midlertidig aflastningsbolig. Kommunen eller regionen betaler et beløb, som svarer til lejen for de boliger, der anvendes som aflastningsboliger. Ved lejekontraktens ophør skal boligen afleveres i samme stand som ved kontraktens indgåelse.

 

Udvalget bedes derfor godkende, at lejlighed 5 på Benediktehjemmet lejes af kommunen med henblik på anvendelse som aflastningsbolig.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At indgåelse af lejekontrakt på bolig 5 på Benediktehjemmet godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Indstillingen godkendt.