Nr.126 - Ældreanalyse

Sagsnr.: 18/27394

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Drøftelse af data til ældreanalysen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Med budgetforliget 2019-2022 er partierne enige om, at der i Social- og Seniorudvalget tages initiativ til en analyse af kapacitet og serviceniveau på ældreområdet med henblik på et oplæg til udvalget forud for budget 2020.

 

Der er forskellige vinkler på, hvordan en ældreanalyse kan anskues. Administrationen har set på eksisterende data og analyser på området.

Der er derfor behov for at udvalget drøfter og beslutter, hvilke yderligere data der ønskes inddraget i analysen.

 

Der findes allerede data på følgende områder:

 

 1. Ledelsesinformation fra Center for Ældre og Omsorg (oktober 2018):
 • Visiterede timer hjemmehjælp
 • Venteliste pleje–og ældrebolig
 • Træning og Rehabilitering
 • Sygefravær.

 

 1. Benchmarkingundersøgelse på ældreområdet med Lyngby-Taarbæk Kommune

(marts 2018):

 • Udgifter pr. 65+ borger til pleje og omsorg
 • Pris pr. borger i hjemmeplejen
 • Pladspris på pleje- og rehabiliteringspladser
 • Dækningsgrad plejecentre
 • Aktuelle venteliste til pleje-og ældreboliger
 • Dækningsgrad på rehabiliteringspladser

 

 1. KL publikationen Kend Din Kommune – Brug nøgletal i styringen 2018.
 • Gennemsnitsalderen for ny visiterede til hjemmehjælp
 • Hvor stor en andel af 65-79 årige modtager hjemmehjælp
 • Hvor stor en andel af 80+ årige modtager hjemmehjælp
 • Hvor mange timers hjemmehjælp får 65-79 årige
 • Hvor mange timers hjemmehjælp får 80+ årige
 • Hvad er udgifterne til pleje og omsorg
 • Hvor meget bruger kommunen på kommunal medfinansiering

 

 1. Kulegravningen på ældreområdet (september 2018).

 

 1. Regionstal på indlæggelser og genindlæggelser (jan – juni 2017).
 • Antal genindlæggelser     
 • Antal dage færdigbehandlede
 • Antal patienter færdigbehandlede
 • Forebyggelige indlæggelser:

?       Nedre luftveje

?       Knoglebrud

?       Blærebetændelse

?       Væskemangel

?       Forstoppelse

 1. Lønniveau

 

 

Alle data fremgår af vedlagte bilag.

 

 

Bevilling

Der er ikke afsat økonomi til en ekstern konsulentanalyse

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s Verdensmål:

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

 

Byrådets arbejdsgrundlag:

Livskvalitet i hverdagen – Et ældreliv med muligheder.

Vi vil sikre moderne pleje-og rehabiliteringscentre og en hjemmepleje med fokus på trivsel, omsorg og rehabilitering, der skaber muligheden for at blive længst muligt i eget hjem.

Forenkling af sagsgange og administrative effektiviseringer skal frigive ressourcer særligt til demente og ældre med behov for støtte.???

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At udvalget beslutter hvilke yderligere data, der ønskes inddraget i ældreanalysen.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Udvalget forelægges i februar en sammenhængende analyse baseret på de nuværende tilgængelige data. Der inddrages kommunens resultater for udvalgte indikatorer fra de nationale mål for sundhedsvæsenet.

 

Udtalelse med bilag fra formanden for Forebyggelsesrådet Finn Kamper-Jørgensen indgik i behandlingen af sagen.