Nr.124 - Fredensborg og Humlebæks Fælleslegat 2018

Sagsnr.: 18/19838

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal, i henhold til fundatsen for Fredensborg og Humlebæks fælleslegat for personer i økonomisk trang, godkende indstillingen til uddeling af legatportioner i 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der er i år midler til at uddele 4 legatportioner a’ 1.500 kr. Uddelingen vil finde sted primo december 2018.

 

I henhold til fundatsen er legatet tiltænkt personer i økonomisk trang. Men der har gennem årene været praksis for, at legatportionerne tillige tildeles ud fra kriterier, som ikke fremgår af den oprindelige fundats, men er tilkommet i år, hvor der var mange ansøgere:

 

  • Tildeles familier der er økonomisk trængte, med hjemmeboende børn under 18 år.
  • Ligelig fordeling mellem to bysamfund (Fredensborg og Humlebæk jf. Fundatsen)
  • Ikke tilsigtet afskrivning på gæld

 

Administrationen har modtaget 5 ansøgninger til legatportion. I lyset af at der blandt årets ansøgerere er 1 ansøger som senest i 2017 har modtaget legatportion, foreslår administrationen, at der tildeles legatpotion til de 4 andre ansøgere og alene lægges vægt på ansøgernes økonomiske situation.

 

Liste over ansøgere uddeles på mødet.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Fundats for Fredensborg og Humlebæks fælleslegat for personer i økonomisk trang.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet i hverdagen.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Kommunikation

Ansøgerne får efterfølgende skriftlig besked, om hvorvidt deres ansøgning er imødekommet eller ej.

 

Indstilling

At ansøger nr. 2, 3, 4, og 5 på listen hver tildeles en legatportion på 1.500 kr.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Indstillingen godkendt.