Nr.120 - Orientering om Træning og Rehabiliterings opgaver og indsats

Sagsnr.: 16/20167

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

På mødet vil leder af Træning og Rehabilitering orientere om indsatsen på området.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Som led i udvalgets løbende gennemgang af resortområdet vil leder af Træning og Rehabilitering Benedicte Fenger orientere om enhedens opgaver og indsats.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.