Nr.119 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Pkt. 138 behandles efter pkt. 124. Dagsorden herefter godkendt.