Nr.38 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/6465

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Orientering om at Innovationsminister Sophie Løhde besøger kommunen den 14. marts. Der er aftalt besøg i jobcenter og på Pilebo

Takkebrev fra Mergeltoften om tildeling af §18 midler

I anledning af Granbohus’ 60 års jubilæum kommer kronprisesse Mary på besøg d. 29. maj