Nr.37 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

April
 

 • Boliganvisningens effekt på beboersammensætningen i Egedalsvænge
 • Status akutsygeplejen

 

Maj

Mødet holdes i hjemmeplejen Mergeltoften Nivå (præsentation af skærmbesøg)
 

 • Revideret masterplan på Handicap og Socialpsykiatri
 • Oplæg til den fortsatte drift af hjælpemiddelcentralen
 • Status på skærmbesøg i hjemmeplejen
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg

 

Juni – Mødet holdes på/om Indsatshuset
 

 • Introduktion til og status for arbejdet med etablering af et indsatshus
 • Status på frikommuneprojektet
 •  

 

August
 

 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Økonomisk status Handicap og Socialpsykiatri
 • Halvårsstatus på ankestatistik

 

September – Mødet holdes på Lindegården
 

 • Introduktion til Lindegården, Linden og Viso

 

Oktober

 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg

 

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træningen

 • Introduktion til træningsenhedens arbejde
 • Økonomis status Handicap og Socialpsykiatri

 

December

 • Kvalitetsstandarder 2019

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Orienteringen taget til efterretning.