Nr.30 - Udvalgets besøg på Benediktehjemmet

Sagsnr.: 17/24740

 

Beslutningstema

Besøg på Benediktehjemmet.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget afholder en del af udvalgets møder på institutionerne under udvalgets ressortområde.

 

Den 12. marts afholdes mødet på pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet i Fredensborg

Program:

 

17:30

Orientering om Benediktehjemmets virksomhed og aktuelle udvikling ved centerleder Kirsten Almdal.

 

Kort rundvisning på Benediktehjemmet.

 

18:00 Ordinært udvalgsmøde starter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Udvalget takkede for en god orientering om Benediktehjemmet.