Nr.74 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orientering om udsendelse af nyhedsbrev til ældrebefolkningen.

Orientering om status på plejecenterbyggeriet.

Orientering om personsag.