Nr.72 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

August
 

 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Økonomisk orientering fra Center for Familie og Handicap
 • Halvårsstatus på ankestatistik
 • Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse

 

September – Mødet holdes på Møllevejen
 

 • Introduktion til og status for arbejdet med etablering af Møllevejen
 • Budgetrevision 31.07

 

Oktober

 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Ny rammeaftale KKR

 

 

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træningen

 • Introduktion til træningsenhedens arbejde
 • Fredensborg Humlebæk Fælleslegat
 • Økonomisk orientering fra Center for Familie og Handicap

 

 

December

 • Kvalitetsstandarder 2019
 • Budgetrevision 31.10
 • Prognosemodel for voksenområdet

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orienteringen taget til efterretning