Nr.66 - Godkendelse af ansøgning til pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Sagsnr.: 18/13015

 

Beslutningstema

Udvalget skal godkende, at Ældre og Omsorg søger pulje til nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen.

Sagsfremstilling og økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udbudt en pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Der er afsat 10 mio. kr. for 2018 og 20 mio. kr. i årene 2019 - 2021.

 

Ældre og Omsorg påtænker at søge denne pulje med fokus på sygefravær i hjemmeplejen.

 

Der er i de senere år oplevet stigende sygefravær i hjemmeplejen, der har bidraget til de økonomiske udfordringer i hjemmeplejen.

 

Puljen har fokus på analyse af fraværet og udvikling af initiativer til at imødegå dette. Puljen har ligeledes fokus på at udvikle samarbejdsmodeller mellem ældreplejen og kommunens sygedagpengeafsnit således, at der kan ydes en særlig indsats for de medarbejdere i ældreplejen, som samtidig er borgere i kommunen.

 

Der er ansøgningsfrist den 1. jun. Det forventes, at der søges om 700.000 kr. til projektet, og at projektet påbegyndes ultimo 2018, hvis støtte bevilges.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At ansøgning til pulje til nedbringelse af sygefravær godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Indstillingen godkendt.