Nr.65 - Mødet afholdes på Lindegården

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalgsmødet afholdes på Lindegården, Lindelyvej 6, 3480 Fredensborg.

 

Der vil være rundvisning på institutionen og leder Helle Petersen vil holde et kort oplæg om stedet.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.