Nr.62 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-05-2018

Orientering om nyt IT-system i Center for Ældre og Omsorg.