Nr.60 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Juni (29. maj) – Mødet holdes på Lindegården

 • Intro om Lindegården, Linden og Viso
 • Evaluering af fremskudt myndighed
 • Ledelsesinformation på ældreområdet
 • Ny aftale om drift af hjælpemiddelcentralen
 • Økonomi på hjælpemiddelområdet

 

August
 

 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Økonomisk status Handicap og Socialpsykiatri
 • Halvårsstatus på ankestatistik

 

September – Mødet holdes på Møllevejen
 

 • Introduktion til og status for arbejdet med etablering af Møllevejen
 • Budgetrevision 31.07

 

Oktober

 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Økonomisk orientering fra Center for Familie og Handicap
 • Ny rammeaftale KKR

 

 

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træningen

 • Introduktion til træningsenhedens arbejde
 • Økonomisk status Handicap og Socialpsykiatri

 

December

 • Kvalitetsstandarder 2019
 • Budgetrevision 31.10

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-05-2018

Ønskede en sag om det almene boligområde og styringsdialog optaget på dagsordenen til et kommende møde.