Nr.58 - Temamøde om handicapområdet

Sagsnr.: 18/11993

 

Beslutningstema

Der vil blive afholdt et temamøde for Social- og Seniorudvalget vedrørende voksenhandicapområdet. Der er afsat 1½ time.

Sagsfremstilling og økonomi

Program for temamødet:

 

  • Formålet med programmet – at lære området at kende, så udvalget er klædt på til at tage stilling til økonomien på området, og til at behandle Masterplanen, der er på dagsordenen senere.
  • Kort orientering om programmet.
    • Næstformanden skitserer formål og rammer
    • Gennemgang af området set med socialfaglige øjne.
    • Gennemgang af økonomien på området.
    • Tid til spørgsmål og refleksion.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-05-2018

Oplæg blev gennemgået. Temamøde afholdt.