Nr.56 - Støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet til lægehus

Sagsnr.: 14/2152

 

Beslutningstema

Orientering om modtaget støtteskrivelse til lægehus på 5,849 mio fra Sundheds-og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har den 7. maj modtaget tilsagn om støtte til opførelse af lægehusdelen på det ny pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

Der var ansøgt om ca. 8 mio, fordelt på 5,849 mio til lægehusdelen og ca 2,1 mio til træningsdelen. Der er modtaget det fulde støttebeløb til lægehuset, som svarer til 50% af den forventede opførelsespris. Der er ikke modtaget støtte til opførelsen af træningslokalerne.

 

Ministeriet havde i alt modtaget 48 ansøgninger og 30 har fået bevilget støtte. 26 med et reduceret beløb og 4 med det fulde beløb.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-05-2018

Orientering taget til efterretning.